Medlemsinloggning

OBS! Registrering endast för medlemmar i BTS.

   

Nästa händelse  

   

Historik

Dela
FaceBook  Twitter  
Dela
FaceBook  Twitter  

Ett antal eldsjälar som var med om att bilda vår förening under senare hälften av 1980-talet, såg som sin uppgift att bygga upp ett bilmuseum i Köping. Några av dessa var Erik Björklind, Rune Larsson, Rolf Larsson, C-A Magnusson, Janne Gustafsson. Dessutom fanns då även sådana handlingskraftiga personer som Sven Sellholm, Curt Bodén, Lars Carneryd, Anders Rover Johansson samt drivfjädern själv Stig Fransson. 

Enligt gamla noteringar så började tankarna på ett museum redan 1994. I början av 1995 finns en notering om att BTS styrelse ser positivt på ett museum i föreningens regi. I aug. 1995 beslutades om att museet skulle skapas.  

Lokalfrågan skulle naturligtvis lösas på något sätt. Köpings Kommun hade förlängt avtalet med Unga Liv om lokalerna i KMV t.o.m. 31 mars 1996, men den 15 febr. hade dåvarande fastighetschefen Lennart Lundqvist en träff för att diskutera ev. upprustning av lokalerna som SVIS, Svenska Volvoklubbar i samverkan, tidigare hade och som förstördes vid en brand. Dessa lokaler blev inte upprustade utan försäkringspengarna användes för att delvis finansiera uppsnyggningen av den nuvarande lokalen, där museet nu inryms. 

Vår nuvarande föreningslokal fick föreningen tillgång till redan 1991. Kommunfullmäktige tog ett beslut om att låta föreningen disponera även den nuvarande lokalen, där museet är inrymt.  

Bertil Lindblad avled den 12 nov 1995 och fick aldrig tillfälle att se museet, där hans fordon skulle visas för allmänheten. 

I maj 1996 diskuterades museets namn och bestämdes till Bil- och Teknikhistoriska Samlingarna. En layout skulle tas fram och visa hur lokalen skulle disponeras. 

Sommaren 1996 besöktes Hasta kvarn för att på plats titta på den stora dieselmotorn som tidigare drivit kvarnen. Motorn flyttades till Köping och installerades hösten 1996. 

Den 17 dec. 1996 diskuterades museets inriktning. Valet stod mellan ett exklusivt museum alternativ ett med blandade fordon. Valet blev det förstnämnda. 

Runt årsskiftet 1996-97 gjordes ett utskick till näringslivet i trakterna och man bad om sponsring av olika slag. 65 företag tillfrågades. Man beskrev föreningen och dess målsättning, berättade att föreningen funnits i 10 år samt att man genom kommunens välvilja disponerade ca 1000 kvm lokalyta i de gamla KMV- lokalerna. 53 st sponsorer ställde upp på olika sätt. 

Invigningen av museet bestämdes preliminärt till november 1997. 

Dock jobbades det fortfarande på museets uppbyggnad under våren 1998, så den slutgiltiga invigningen blev den 9 maj 1998. Till invigningstalare hade kommunalrådet Elizabeth Salomonsson tillfrågats, och som speaker Gert Ekström på Tekniska museet. 

Under veckan före inbjöds till en pressvisning för lokalpressen samt Svt-Tvärsnytt och KakTV och givetvis fackpressen.

Till invigningen hade inte mindre än 79 speciella gäster inbjudits, ett flertal klubbar i Mellansverige, 58 förbokade bilar. Glasgatan från Otto Hallströmsväg till Esplanaden, Karlbergsgatan från Theodor Dahlgatan fram till ån var avspärrade för all trafik utöver gästande fordon.   

Guttsta Bryggeri hade tagit fram specialetiketter till dricksflaskorna inför invigningen. 

Antalet besök i museet under dagen uppgick till inte mindre än 1500 personer samt åtskilliga människor utomhus. 

Den första bokningen för visning var en bussgrupp från Uppsala TG-resor Det var den 19 maj 1998. 

Sedan dess har det nu gått 10 år, men för ett år sedan fick vi på nytt tillgång till ytterligare lokalyta, som kommunen välvilligt upplät åt föreningen. Den 1 maj 2007 invigdes den lokalen av kommunalrådet Elizabeth Salomonsson. Den totala lokalytan blev därmed ca 280 kvm större och uppgår nu till nästan 1300 kvm. 

I den nya delen av museet visar vi ombyggda fordon och rekvisita kring Hot-Rods, Choppers och Dragsters. 

Den nya delen är lite originell eftersom det påstås att vi har det första Hot-Rod museet i landet.  

Vi har ett kontrasternas museum! 

Vi visar nu även en monter från Köpings Racerbåt Klubb, där tävlingsbåtar typ galoscher visas. Dessutom en väggdekoration som visar publikhavet på Malmön, när Europamästerskapet kördes 1953. Den dekorationen har skänkts av Rune Söderqvist. Han var en av drivkrafterna bakom tävlingarna på Malmön. Ca 8000 personer hade infunnit sig och övervakade tävlingarna. 

Besöksantalet i museet har ökat påtagligt sedan vi öppnade den nya delen. Vi har under 2007 gjort en enkätundersökning på hur besökarna upplever den nya delen och vilken åldersgrupp som de tillhör. Vi har bekräftat att besöksåldern har gått ner och att vi satsat på en trevlig avdelning som fängslar speciellt den något yngre publiken. Därmed har vi nått vårt mål! 

Bilder från invigningen 1998:

 

Bilder från öppningen av ny avdelning 2007:

  

Bilder från 10-års jubileet:

   

Bil- och Teknikhistoriska Sällskapet - Box 2053, 731 02 Köping  - Tfn/fax 0221 - 206 00

© 2008-2015 Bil- och Teknikhistoriska Sällskapet. Alla rättigheter reserverade.