Medlemsinloggning

OBS! Registrering endast för medlemmar i BTS.

   

Nästa händelse  

   

Årsmöten

Dela
FaceBook  Twitter  
Dela
FaceBook  Twitter  

Bil- och Teknikhistoriska Sällskapet, BTS, hade sitt tjugoförsta årsmöte den 4 mars 2009 i föreningens klubblokal. Ordförande Per-Olof Johansson hälsade de nära 80 deltagarna välkomna. I lokalen fanns både långväga och nyblivna medlemmar. Antalet medlemmar var vid verksamhetsårets slut 358 st. Det är glädjande att så många sluter upp vid årsmötet.

   

Bil- och Teknikhistoriska Sällskapet - Box 2053, 731 02 Köping  - Tfn/fax 0221 - 206 00

© 2008-2015 Bil- och Teknikhistoriska Sällskapet. Alla rättigheter reserverade.